pravno obvestilo

1. IDENTITETA LASTNIKA SPLETA
PACKAGING COLOR MANUFACTURING SL s CIF B65297699, z naslovom Avenida Riera, 34, Sant Just Desvern 08960 (Barcelona) in e-pošto Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , je lastnik te spletne strani z domeno pcmgrupo.com

2. SPREJETJE S POGOJI UPORABE
Uporaba tega spletnega mesta pripisuje navigatorju, bodisi fizični ali pravni osebi, stanje UPORABNIKA, kar pomeni spoštovanje spodaj navedenih pogojev. Za vse namene bodo pogoji in določila upoštevani v različici, objavljeni ob dostopu. UPORABNIKU priporočamo, da pred uporabo ponujenih storitev natančno prebere spodaj navedene pogoje. Prav tako lahko za dostop do določenih storitev prek tega spletnega mesta veljajo določeni posebni pogoji, ki glede na primer nadomestijo, dopolnijo in/ali spremenijo te splošne pogoje. Zato mora UPORABNIK pred dostopom in/ali uporabo naših storitev natančno prebrati tudi ustrezne posebne pogoje. Če ne sprejemate pogojev uporabe, se morate vzdržati dostopa in uporabe storitev na tem spletnem mestu. Ti pogoji uporabe urejajo generično uporabo spleta s strani UPORABNIKA, ki ima možnost vpogleda in tiskanja. Lastnik spletnega mesta si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni ali izbriše vsebino, storitve in informacije, ki se nahajajo na tem spletnem mestu, kot tudi omeji ali prekliče pogoje, ki veljajo za spletno mesto.

3. INTELEKTUALNA IN INDUSTRIJSKA LASTNINA
Vsebina te spletne strani je zaščitena z zakonom o intelektualni in industrijski lastnini. Spletna stran, vključno z, vendar ne omejeno na, njeno programiranje, urejanje, kompilacija in drugi elementi, potrebni za njeno delovanje, dizajni, logotipi, besedilo in/ali grafika, so last osebe, odgovorne za splet, ali, kjer je primerno, ima licenco ali izrecno dovoljenje avtorjev. Ne glede na namen, za katerega so bili namenjeni, popolna ali delna reprodukcija, uporaba, izkoriščanje, distribucija in komercializacija v vsakem primeru zahteva predhodno pisno dovoljenje lastnika spleta. Kršitev katere od zgoraj navedenih pravic lahko pomeni kršitev teh določb, pa tudi kaznivo dejanje v skladu z 270. in naslednjimi členi Kazenskega zakonika. Dizajni, logotipi, besedilo in/ali grafike zunaj osebe, ki je odgovorna za splet in se lahko pojavijo na spletnem mestu, pripadajo njihovim lastnikom, ki so sami odgovorni za vse morebitne spore, ki lahko nastanejo v zvezi z njimi. V vsakem primeru obstaja njihova izrecna in predhodna odobritev.
Zahtevki, ki jih lahko vložijo UPORABNIKI v zvezi z morebitnimi kršitvami pravic intelektualne ali industrijske lastnine na kateri koli vsebini tega spletnega mesta, morajo biti naslovljeni na e-poštni naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

4. DOSTOP DO SPLETA
Naš splet lahko prosto in brezplačno obišče vsak UPORABNIK. Osebne podatke, ki nam jih posredujete, bomo vedno obravnavali v skladu z določili veljavnih predpisov.

5. PRAVILNA UPORABA SPLETNE STRANI
UPORABNIK se zavezuje, da bo splet, vsebine in storitve uporabljal v skladu z zakonodajo, dobrimi običaji in javnim redom.
UPORABNIK se zavezuje in soglaša, da bo:

 • Ne uporabljajte spletnega mesta ali storitev, ki so na voljo prek njega, za nezakonite namene ali učinke ali v nasprotju z vsebino tega pravnega obvestila, ki škodujejo interesom ali pravicam tretjih oseb ali na kakršen koli način lahko poškodujejo, onemogočijo ali poslabšajo spletno mesto ali njegove storitev ali preprečijo zadovoljivo uporabo spleta drugim uporabnikom.
 • Ne uničuje, spreminja, onemogoča ali kakor koli drugače poškoduje podatkov, programov ali elektronskih dokumentov in drugega, ki se nahaja na spletu.
 • Ne vnašajte programov, virusov, makro navodil, mini aplikacij ali katere koli druge logične naprave ali zaporedja znakov, ki povzročajo ali bi lahko povzročili kakršne koli spremembe v računalniških sistemih osebe, odgovorne za splet, ali tretjih oseb.
 • Ne zlorabljajte informacij, sporočil, grafik, risb, zvočnih in/ali slikovnih datotek, fotografij, posnetkov, programske opreme in na splošno kakršnega koli materiala, ki je dostopen prek spleta ali storitev, ki jih ponuja.
 • Ne uvajajte dejanj, stališč ali diskriminatornih idej na podlagi spola, rase, vere, prepričanj, starosti ali stanja.
 • Prav tako si odgovorni za spletno stran pridržuje pravico, da tistim UPORABNIKOM, ki ne bodo upoštevali teh splošnih pogojev, kadarkoli in brez predhodnega obvestila zavrne ali ukine dostop do spleta in/ali storitev.

6. SISTEM ODGOVORNOSTI
Oseba, odgovorna za splet, ne bo neposredno ali podrejeno odgovorna za:

 • Kakovost storitve, hitrost dostopa, pravilnost delovanja ali razpoložljivost oziroma neprekinjenost delovanja spleta.
 • Da prihaja do prekinitev storitev, zamud, napak, motenj v delovanju le-teh in na splošno do drugih neprijetnosti, ki izvirajo iz vzrokov, na katere Lastnik spleta nima vpliva. • Namerno ali malomarno dejanje UPORABNIKA in/ali je posledica višje sile. V vsakem primeru, ne glede na vzrok.
 • Neposredna ali posredna škoda, posledična škoda in/ali izgubljeni dobiček.
 • Vsebina in mnenja tretjih oseb ali informacije na spletnih straneh tretjih oseb, do katerih je mogoče dostopati prek povezav ali iskalnikov spletnih mest.
 • Škoda, ki bi lahko nastala na računalnikih UPORABNIKOV zaradi morebitnih računalniških virusov, ki bi jih dobili zaradi brskanja po spletnem mestu, ali kakršna koli druga škoda, ki izhaja iz takega brskanja.
 • Neupoštevanje zakona, morale in splošno sprejetih dobrih običajev ali javnega reda kot posledica prenosa, razširjanja, shranjevanja, dajanja na voljo, sprejemanja, pridobivanja ali dostopanja do vsebine.
 • Slabosti in pomanjkljivosti vseh vrst vsebin, ki se prenašajo, razširjajo, shranjujejo ali dajejo na voljo, pomanjkljivo posodabljanje ali točnost le-teh ali njihova znanstvena kakovost, kjer je primerno.
 • Prav tako lastnik ne jamči, da sta splet in strežnik brez virusov in ne odgovarja za škodo, povzročeno z dostopom do spleta ali zaradi nezmožnosti dostopa.
 • Lastnik bo imel pravico, brez kakršnega koli nadomestila UPORABNIKU za te koncepte, začasno ustaviti storitve in vsebino spletnega mesta zaradi izvajanja vzdrževalnih del, izboljšav ali popravil.
 • Lastnik si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni ali izbriše vsebine in storitve, ki se nahajajo na tem spletnem mestu, pri čemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za to, kot tudi za neažurnost podatkov.

7. VARSTVO PODATKOV
Skladno z določili veljavnih predpisov o varstvu osebnih podatkov vas obveščamo, da bodo podatki, ki jih posreduje uporabnik, vključeni v sistem obdelave v lasti odgovornega z namenom, da se omogoči, pospeši in izpolni obveznosti med obema stranema. Prav tako lastnik in upravitelj obvešča, da bodo podatke hranili toliko časa, kolikor je nujno potrebno za izpolnjevanje zgoraj navedenih predpisov. Dokler ne komunicirate drugače, bomo razumeli, da vaši podatki niso bili spremenjeni, da se strinjate, da nas obveščate o kakršnih koli spremembah, in da imamo vaše soglasje za njihovo uporabo za zgoraj navedene namene. Obveščamo vas, da boste s podatki ravnali zakonito, lojalno, transparentno, ustrezno, primerno, omejeno, natančno in posodobljeno. Zato se upravljavec zavezuje, da bo sprejel vse razumne ukrepe, da se le-te brez odlašanja izbrišejo ali popravijo, kadar so netočne. Uporabnik lahko v skladu s pravicami, ki jih podeljujejo veljavni predpisi o varstvu podatkov, uveljavlja pravice do dostopa, popravka, omejitve obravnave, izbrisa, prenosljivosti in nasprotovanja obravnavi svojih osebnih podatkov ter dane privolitve za obravnavo. istega, pri čemer morate svojo zahtevo nasloviti pisno in se ustrezno identificirati na naslov, naveden v točki 1. Prav tako se lahko obrnete na nadzorni organ, da predložite zahtevek, ki se vam zdi primeren.

8. OGLAŠEVANJE
V skladu z določbami zakona 34/2002 z dne 11. julija o storitvah informacijske družbe in elektronskem poslovanju (LSSICE) se politika v zvezi z e-pošto osredotoča na pošiljanje le komunikacij, ki jih je UPORABNIK zahteval, da jih prejme, in jih je prenesel prostovoljno in izrecno. soglasje. Če želi uporabnik prejemati ta sporočila, mora svojo zahtevo nasloviti pisno in se dovolj identificirati na elektronski naslov. Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

9. VELJAVNA ZAKONODAJA IN SODNA PRISTOJNOST
Ti pogoji so napisani v španščini in so predmet veljavne španske zakonodaje. Sodišča v Madridu v Španiji bodo pristojna za vse spore ali zadeve v zvezi s to spletno stranjo.

Piškotki politika

1. KAJ SO PIŠKOTKI?

Piškotki so majhni delčki informacij, ki so shranjeni v elektronskih datotekah, ki se namestijo v terminal UPORABNIKA ob obisku spletne strani, da bi shranili podatke, ki jih lahko oseba, odgovorna za njihovo namestitev, posodablja in pridobi. Če se UPORABNIK ne registrira ali pusti osebnih podatkov na spletnem mestu, bo strežnik vedel, da se je nekdo vrnil na spletno mesto s tem piškotkom, vendar ne bo mogel povezati brskanja z določenim in identificiranim UPORABNIKOM.

2. KAKŠNE VRSTE PIŠKOTKOV OBSTAJAJO?

Piškotke lahko glede na potek veljavnosti razvrstimo med sejne ali trajne piškotke. Prvi potečejo, ko uporabnik zapre brskalnik, drugi pa ostanejo daljši čas, v katerem so podatki še vedno shranjeni v terminalu in do njih lahko dostopate in jih obdelujete.
Ločiti jih je mogoče tudi glede na subjekt, ki upravlja opremo ali domeno, s katere so piškotki poslani in pridobljeni podatki obdelani. V tem primeru so razvrščeni kot:

 • Lastni piškotki: tisti, ki so poslani uporabnikovi terminalski opremi z računalnika ali domene, ki jo upravlja lastnik spleta in iz katerih se zagotavlja storitev, ki jo zahteva uporabnik sam.
 • Piškotki tretjih oseb: tisti, ki so poslani uporabnikovi terminalski opremi z računalnika ali domene, ki je ne upravlja lastnik spletnega mesta, temveč drug subjekt, ki obdeluje podatke, pridobljene s piškotki.

Piškotke lahko razvrstimo tudi glede na njihov cilj in tako lahko govorimo o:

 • Tehnični piškotki: uporabniku omogočajo navigacijo po spletni strani, platformi ali aplikaciji in uporabo različnih možnosti ali storitev, ki obstajajo v njej, kot je nadzor prometa in podatkovne komunikacije, prepoznavanje seje ali izvajanje postopka nakupa naročila.
 • Personalizacijski piškotki: uporabniku omogočajo dostop do storitve z nekaterimi vnaprej določenimi splošnimi lastnostmi, ki temeljijo na nizu kriterijev v uporabniškem terminalu, kot sta jezik ali vrsta brskalnika.
 • Analitični piškotki: omogočajo osebi, ki je zanje odgovorna, spremljanje in analizo vedenja uporabnikov spletnih mest, s katerimi so povezani. Zbrane informacije se uporabljajo za merjenje aktivnosti spletnih mest, aplikacij ali platform in za ustvarjanje profilov brskanja uporabnikov navedenih spletnih mest, aplikacij in platform, da bi uvedli izboljšave na podlagi analize podatkov, ki so jih opravili uporabniki storitve. .
 • Oglaševalski piškotki: na najučinkovitejši možni način omogočajo upravljanje oglasnih prostorov, ki jih je urednik, kjer je to primerno, vključil v spletno stran, aplikacijo ali platformo, s katere se zagotavlja zahtevana storitev, na podlagi meril, kot je urejena vsebina ali pogostost prikazovanja oglasov.

3. KAKO IZKLOPITI ALI IZBRISATI PIŠKOTKE?

Uporabnik lahko konfigurira svoj brskalnik tako, da se piškotki ne namestijo ali da prejme opozorilo na zaslonu vsakič, ko želi piškotek biti nameščen, in se lahko kadarkoli odloči, ali ga želi sprejeti ali ne. Prav tako se lahko uporabnik kasneje odloči, da piškotke, ki so bili nameščeni, izbriše tako, da spremeni nastavitve svojega brskalnika ali jih prek njega ročno izbriše.

Upoštevajte, da izločitev piškotkov lahko pomeni poslabšanje kakovosti ali funkcionalnosti spletne strani. Za izvajanje teh operacij morate slediti navodilom brskalnika, ki ga uporabljate: Google Chrome http://bit.ly/2yxQv5L Mozilla Firefox https://mzl.la/2IiAiB6 Safari https://apple.co/2KhESEK Internet Explorer http://bit.ly/2K5

4. KATERE PIŠKOTKE UPORABLJA TO SPLETNO MESTO?

To spletno mesto uporablja naslednje piškotke:

 

NAME STREŽNIK NAMEN IZTEK UPORABE
_ga .Google je  Uporablja se za razlikovanje uporabnikov  2 let
_gat .Google je  Uporablja se za omejitev odstotka zahtevkov  1 minute
_gid .Google je  Uporablja se za razlikovanje uporabnikov.  1 ura
_utma .Google je  Beleži, kolikokrat je uporabnik obiskal stran, tudi kdaj je bil prvič in zadnjič.  2 let
_utmb .Google je  Zabeleži trenutek, ko je stran dosežena  Pol ure
_utmc .Google je  Registrirajte novo sejo  Na koncu seje
_utmz .Google je  Registrirajte izvor uporabnikov in ključne besede.  6 mesecev
PHPSESSID .pcmgrupo.com  sejni piškotek  Na koncu seje
gps, pref, visitor_info1_live, ysc .youtube.com  Na nekaterih straneh našega spletnega mesta imamo vdelane videoposnetke Youtube, to je Googlova storitev.   1 let

Pravilnik o zasebnosti

1. IDENTITETA UPRAVLJAVCA PODATKOV

PACKAGING COLOR MANUFACTURING SL s CIF B65297699, z naslovom Avenida Riera, 34, Sant Just Desvern 08960 (Barcelona) in e-pošto Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , je lastnik tega spletnega mesta in odgovoren za obdelavo (v nadaljevanju RESPTTO) osebnih podatkov uporabnika in vas obvešča, da bodo posredovani podatki obravnavani v skladu z določbami Uredbe o varstvu podatkov (EU) 679/2016, Royal Uredba-zakon 5/2018, organski zakon LOPD 15/1999 in njegove uredbe (RD 1720/2007), ki vas obveščajo, da:

2. NAMENI IN ZAKONITOST OBDELAVE

Ponujamo vam boljšo uporabniško izkušnjo z izboljšavami, ki jih izvajamo v vmesniku in spletnih operacijah.

 • Zagotavljanje naših marketinških storitev, usposabljanja za uporabo defibrilatorja in drugih storitev, objavljenih na naši spletni strani.
 • Pošiljanje informativnih in/ali promocijskih sporočil, če navedete svoje kontaktne podatke in soglasje.

3. OBDOBJE OHRANJANJA

Posredovani podatki se hranijo, dokler uporabnik ne zahteva izbrisa svojih podatkov. Ko zainteresirana stran sporoči izbris svojih podatkov, bodo ti blokirani in kasneje izbrisani v naših datotekah ali vrnjeni lastniku podatkov, odvisno od primera, podpor, v katerih so zbrani podatki, ne da bi dovoljena je hramba kopij navedenih informacij.

4. SPOROČANJE PODATKOV TRETJIM OSEBAM

Vaši podatki bodo uporabljeni samo za zgoraj navedene namene in ne bodo posredovani tretjim osebam, razen za tista sporočila organom, organizacijam ali uradom javne uprave, v katere je uporabnik ali oseba, ki jo je on pooblastil, privolil za ustrezno skladnost. z obveznostmi, ki izhajajo iz opravljenih storitev ali so obvezne ali dovoljene z zakonom.

5. DOLŽNOST ZAUPNOSTI

RESPECT jamči zaupnost osebnih podatkov v svojih datotekah in bo sprejel regulativne ukrepe, ki bodo v največji možni meri preprečili njihovo spreminjanje, izgubo, obdelavo ali nepooblaščen dostop.

6. URESNIČEVANJE PRAVIC

Uporabnik ima pravico do vpogleda v svoje osebne podatke, popravka netočnih podatkov ali zahtevati njihov izbris, ko podatki niso več potrebni. V določenih primerih lahko zainteresirane strani zahtevajo omejitev obdelave svojih podatkov, v tem primeru jih bomo hranili samo za uveljavljanje ali obrambo zahtevkov.

Uporabnik lahko uveljavlja svoje pravice s pisno zahtevo in se ustrezno identificira na elektronskem naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. . Prav tako imate pravico, da kadarkoli prekličete soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov in pri nadzornem organu vložite zahtevek, ki se vam zdi primeren.

Image
Podjetje za dekoracijo steklenic in posod, strokovnjaki za poslikavo steklenic z okolju prijaznimi tehnikami in barvami, storitve serigrafije, vročega žigosanja in lakiranja steklenih posod za hrano, parfumerijo, kozmetiko in dišave za DOM. Več kot 50 let izkušenj z dekoracijo embalaže skupaj z najsodobnejšimi proizvodnimi linijami. 

Trajnost PCM z različnimi možnostmi za predelavo, preoblikovanje ali recikliranje posod in steklenic z napakami v načrtovanju, označevanjem ali ostanki serije.

.

Najbolj brano na spletni strani

kontakt

Avenida Riera 34, Sant Just Desvern 08960 (Barcelona)
+34 93 470 13 54